Algoryx simulation going on a world tour

Algoryx Simulation har valts ut för en världsturné som ett bra exempel på svensk innovation. Svenska Institutet har valt ut det Umeåbaserade företaget som ett av 20 företag som ska representera Sverige.

simulation

Sverige anses vara en av de ledande nationerna i världen när det gäller innovation. För att ytterligare stärka den positionen genomför Svenska Institutet en global innovationsturné för svenska företag. Turnén kommer att ta sin utgångspunkt i Silicon Valley, Kalifornien, hösten 2011, och därefter resa jorden runt. Till denna turné har 20 innovativa företag från Sverige valts ut som en del av showen, ett av dem är Algoryx Simulation.

– Det här betyder otroligt mycket för oss. Det har varit väldigt roligt och väldigt stimulerande för oss alla på företaget och uppmuntrar oss att fortsätta vår utveckling och innovation”, säger Kenneth Bodin, VD, Algoryx Simulation.

Svenska innovationer

De 20 företag som kommer att presenteras på ambassader och mässor runt om i världen har valts ut från en stor grupp av snabbt växande nya företag i en omfattande process. Tillsammans med ett antal forskningsinnovationer som ger publiken glimtar av framtiden kommer Algoryx och de andra företagen visa hur innovation skapar internationell konkurrenskraft.

”Ur ett affärsperspektiv betyder denna världsturné av denna värdighet så mycket för oss, den ger oss utmärkt PR och förhoppningsvis är våra kunder ännu mer benägna att samarbeta med oss. Att resa ut i världen med Svenska Institutet är oerhört värdefullt eftersom det gör att vi kan träffa kunder och beslutsfattare, t.ex. Utbildningssekreterare i olika länder”, fortsätter Kenneth Brodin.

Internationellt genombrott

Algoryx Simulation har redan ett snabbt växande internationellt samarbete med sina kunder. Med inlärningsplattan Algodoo, som används i fysikklasser i skolan, har företaget genom försäljning tillsammans med Intel och SMART Technologies nått ett stort antal skolor och utbildningscentra i nästan 60 länder, såsom USA, Kanada, Storbritannien och Argentina. Dessutom har företaget genom den egenutvecklade fysikmotorn AgX Multiphysics lanserat flera framgångsrika produkter för industriella applikationer för simulering och visualisering.

Universitetsavknoppning Företaget Algoryx grundades 2007 som en spin-off från Umeå universitet. Ett antal utvecklare och forskare samlades för att designa multi-fysik simuleringsprogramvara med hög prestanda, funktionalitet och skalbarhet. Idag har Algoryx 13 anställda och fortsätter att arbeta nära universitetet för att utveckla simuleringsteknikerna och inlärningsprocessen.

Mer om Algoryx Simulation

Algoryx Simulation är ett teknikföretag baserat i Umeå, har valts ut för en världsturné som ett bra exempel på svensk innovation. Företaget har utvecklat avancerade simuleringsteknologier för en mängd olika applikationer, inklusive maskinteknik, gruvindustri och undervisning.

Algoryx Simulations teknik har blivit alltmer efterfrågad över hela världen, och företaget har nu blivit utvalt av den svenska regeringen som ett exempel på framgångsrik svensk innovation. Turnén syftar till att främja Sveriges teknik och innovation internationellt och att ge svenska företag möjligheter att nätverka med internationella företag och investerare.

Algoryx Simulations teknik har en bred användning inom industrin, inklusive simulering av mekaniska system, robotar och fordon. Företaget har också utvecklat avancerade simuleringar för gruvdrift och oljeutvinning som kan hjälpa företag att optimera sin produktion och minska sina kostnader.

Företaget har också utvecklat utbildningsverktyg för högre utbildning och yrkesutbildning, som gör det möjligt för studenter och yrkesverksamma att öva på verkliga scenarier i en säker virtuell miljö. Detta har gjort Algoryx Simulation till en ledande aktör inom simuleringsteknologi och har hjälpt företaget att expandera internationellt.

Sammanfattningsvis kan man säga att Algoryx Simulation är ett framstående exempel på svensk innovation och teknik. Företagets avancerade simuleringsteknologier används över hela världen inom en mängd olika industrier, och företaget har blivit utvalt för en världsturné för att främja svenska innovationer internationellt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *